heading_title

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI VE HEDEFLERİ

EMELDA şirketinin insan kaynakları yönetimi anlayışı; deri sektöründe yapılan farklı işlerde, sektörün özel ihtiyaçlarına proaktif olarak cevap vermenin yanı sıra stratejik hedefleri ve performansı destekleyecek yaklaşım ve uygulamaların oluşturulmasını içermektedir. Farklı sektörlerde ve farklı yapılardaki organizasyonlardan oluşan grubun insan kaynakları politikaları, sektörlerin özel koşullarına ve ihtiyaçlarına yönelik esnekliği sağlayacak biçimde belirlenir. Bu politikaların oluşumunda temel amaç, EMELDA grubunun insan kaynağının yönetimine yönelik uygulama ve önceliklerinin dayandığı temel anlayışı belirlemektir.

Nitelikli İşgücünü Gruba Kazandırma:

İnsan Kaynakları Yönetimi;

 • Nitelikli işgücünün çalışmak için tercih ettiği işveren olmayı,
 • Grubu geleceğe taşıyacak, EMELDA grubunun kurumsal değerlerine sahip, işe en uygun nitelikteki işgücünü seçmeyi ve işe almayı,
 • Seçme ve işe almada küresel bakış açısı ve proaktif yaklaşımla grubun geleceğe yönelik işgücü ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir.
 • Çalışanların Gelişimine Yatırım Yapma
 • Çalışanların sürekli gelişimi ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gelişim ortamı ve fırsatı yaratmak;
 • Yöneticilerin, çalışanların gelişim sorumluluğunu üstlendiği bir kültür yaratarak çalışan performansını düzenli olarak izlemelerini sağlamak ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemek,
 • Nitelikli, başarılı, küresel bir iş gücü ve lider havuzu oluşturmak amacıyla çalışanların gelişimini yönlendirmek

İnsan Kaynakları ’nın ana sorumluluğudur.

Organizasyonu Geliştirme ve Güçlendirme;

 • Grubun başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyonun, insan kaynağının, sistem ve süreçlerin sürekli gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılması,
 • Yüksek potansiyelli çalışanların performansının takibi ve topluluğun güncel ve gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmesi,
 • Çalışanların ve organizasyonun gelişimi için topluluk içi görevlendirme, transfer ve rotasyon uygulamalarının artırılması

İnsan Kaynakları’nın önceliğidir.

Ücret Politikası;

 • EMELDA, çalışanların performanslarını sistematik, objektif ve adil bir şekilde ölçer ve değerlendirir.
 • EMELDA, personelinin yaptığı işleri, çağdaş iş değerlendirme yöntemleri ile tanımlar, gruplandırır ve göreceli olarak sıralar. elde edilen bu verilerden yola çıkarak, ücret yönetim modelini oluşturur.
 • EMELDA, deneyim gerektiren üst kadrolara ve yönetici kadrolarına ilke olarak ve tercihen halen çalışan EMELDA personeli arasından seçim ve atama yapar.

Toplam Ödül Yönetimi;

 • Nitelikli işgücünü gruba çekecek ve çalışanların bağlılığını artıracak rekabetçi ödül yönetimi uygulamaları sunmak,
 • Çalışanların kendi iş sonuçlarının sorumluluğunu almalarını teşvik etmek,
 • Çalışanların katkısını, başarısını ve yüksek performansını tanımak ve ödüllendirmek,
 • Çalışanları taşıdıkları sorumluluklar ve organizasyona kattıkları değer doğrultusunda ödüllendirmek

İnsan Kaynakları ’nın amacıdır.

Çalışanların Motivasyonunu ve Bağlılığını Artırma

 • Katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, farklılığa ve yaratıcılığa değer veren bir kültürün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak,
 • Çalışanların kendi iş sonuçlarının sorumluluğunu almalarını teşvik etmek,
 • Çalışanların öneri ve beklentilerini dikkate almak,
 • Bağlılığı güçlendirici yaklaşımları sürekli geliştirmek,
 • Güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan bir iş ortamı sağlamak

İnsan Kaynakları ’nın hedefidir.