EMELDA DERİ KONFEKSİYON SAĞLIK VE GÜVENLİK POLİTİKASI

 

EMELDA DERİ KONFEKSİYON TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olarak, üst yönetim de dahil olmak üzere tüm çalışanlarımızda iş sağlığı ve güvenliği konularında gereken bilinç ve kültürün oluşturulması hedefi ve tüm iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancı ile hareket etmekteyiz. Bu anlayışla çalışmalarımıza yön veriyor, kendimizi sürekli iyileştiriyor ve aşağıdaki ilkelere göre hareket ediyoruz;

 

• Çalışanlarımızın maruz kalabilecekleri potansiyel tehlikeli durumların tanımlandığı, değerlendirildiği, kontrol edildiği ve bütün çalışanlara duyurulduğu bir çalışma ortamı sağlamak.
• Ekipman, hammadde ve iş aracı seçiminde iş sağlığı - iş güvenliğine uygun malzeme seçimi yapmak.
• Personelimizin sorumlulukları kapsamında gerekli eğitim desteğini sağlamak.
• Faaliyetlerimizin İSG tehlike ve risklerini periyodik olarak gözden geçirmek.
• Risklere göre uygun acil durum (deprem, yangın, sel, sivil savunma vb.) eylem prosedürlerini ve işin devamlılığı imkânlarını oluşturmak, sürdürmek ve acil durum risklerini azaltmak.
• Tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymak,
• Tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak adına eğitmek ve bilinçlendirmek,
• Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin oluşturulan İSG kurallarına uymalarını sağlamak,
• İşletmelerimizde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak,
• İSG yönetim sisteminin performansını ölçmek ve performansı arttırmak adına çalışmalar yapmak,
• İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip etmek ve yatırımlarımızı ona göre yönlendirmek,
• Tüm süreçlerimize çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin katılımını sağlamak,

 

Bu doğrultuda işletmelerimizde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması adına çalışmalarımıza sürekli devam edeceğimizi taahhüt etmekteyiz.