ÇEVRE POLİTİKAMIZ

 

EMELDA’da ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi uygulanmaktadır.

 

ISO 14001, bugün tüm dünyaca bilinen ve kullanılan ortak bir kalite standardı olması nedeniyle global pazarda, EMELDA ürünlerinin kabul görmesine ve prestij kazanmasına katkı sağlamaktadır. Bu sistemin amacı ana hatlarıyla;

 

• Çevreyi olumsuz olarak etkileyen unsurların azaltılmasıyla, çevresel performansın artırılması,
• Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle giderlerin azaltılması ve verimliliğin artırılması,
• Acil durumlara (deprem, yangın, sel vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak olası kayıpların azaltılması,
• Kirlilik yaratabilecek unsurların kontrol altına alınması ve kirliliğin önlenmesi,
• Girdi malzemelerini ve enerjiyi kontrol ederek tasarruf sağlanması,
• Personele verilen eğitimler sayesinde çevre bilincinin artırılması,
• Tüketicilerin çevre ile ilgili sorularına cevap verilerek, bilinçli tüketicilerin artırılmasıdır.

 

EMELDA çevreye ve topluma karşı sorumluluklarının bilincinde...

 

EMELDA, çevreye ve topluma karşı sorumluluklarının bilincinde, sürekli gelişime inanarak, ürün ve hizmetlerde kaliteye öncelik vermekte ve her anlamda sektöre öncülük etmektedir.

 

EMELDA:

 

• Çevre kirlenmesine neden olabilecek etkenleri kontrol altında tutarak ve en iyi teknolojiyi kullanarak, çevreye verilebilecek olası kirlilik ve zararı en aza indirmeyi,
• Yasal yükümlülükleri yerine getirmeyi ve çevre mevzuatına uymayı,
• Çevre bilincini ve çevreyi korumak adına yaptığı çalışmaları, çalışanları, müşterileri, tedarikçileri ve toplum ile paylaşmayı,
• Dahası, bu bilincin yaşam felsefesi olarak benimsenmesini sağlamayı,
• Çevresel duyarlılığı artırmak için ihtiyaçlara göre gelişen eğitimler vermeyi,
• Çevre kirliliğini önlemek amacıyla kirletici atığı kaynağında azaltmak, tekrar kullanmak veya geri kazanmak için çalışmalar yapmayı,
• Sürekli gelişen sistemiyle çevreyi koruyan ve gereksiz kaynak kullanımını önleyici faaliyetleri uygulayan bir şirket olmayı
taahhüt etmektedir.