ETİK DEĞERLERİMİZ

 

Tüm çalışanlarımız;

 

• Doğruluk ve dürüstlük ile hareket eder,
• Çıkar çatışması oluşturabilecek hareketlerden uzak durur,
• Kendisi, ailesi ve yakınları lehine işlem yapmanın doğru olmadığını bilir, bu tür işlemler yapmaz,
• Çalışma arkadaşlarından, müşterilerden ve tedarikçilerden sembolik değeri olanlar hariç hediye kabul etmez ve veremez,
• Hiçbir koşulda rüşvet teklif etmez,
• Siyasi faaliyetlerini şirket ile ilişkilendirmez şirket içinde propaganda yapmaz,
• Özen ve sadakat borcuna uygun hareket eder,
• Ticari sır ve bilgileri korur.