ÇALIŞANLARIMIZIN MİSYONU

 

EKİBİN BİR PARÇASI OLMAK

 

Zoru başarabilmek için güçlerin birleşmesi gereğinden hareketle ekip ruhu ile çalışmanın, başarının temel ilkesi olarak benimsendiği EMELDA’da tüm çalışanlar, bireysel olarak değil, ekibin bir parçası olarak faaliyet gösterirler.

 

TEKNOLOJİK DEĞİŞİM VE GELİŞİM

 

Şirketimiz, en son teknolojik gelişmeleri izlemekte ve uygulamaktadır. Çalışanlarımız da değişim ve gelişimin birer parçası olarak, uygulamalara katkı sağlamakta ve eğitimlerle sürekli kendilerini yenilemektedirler.

 

İŞE VE İŞYERİNE BAĞLILIK

 

Çalışanlarımız, işlerine ve işyerlerine karşı olan sorumluluklarını yerine getirmenin, EMELDA’nın temel prensibi olduğunun bilinciyle ve aidiyet duygusuyla hareket ederler.

 

EMELDA’DA ÇALIŞMANIN GURURUNU TAŞIMAK

 

Çalışanlarımızın her biri sürekli büyüyen ve gelişen EMELDA’nın bünyesinde yer almaktan doğan haklı gururu taşımakta, davranışları ve çalışma disiplinleriyle şirketin örnek çalışanları arasında olma çabasını sürdürmektedir.

 

ÇEVREYE VE ETİK DEĞERLERE SAYGILI OLMAK

 

EMELDA’nın çevreye ve etik değerlere verdiği önem, çalışanlarımız tarafından da benimsenmiş, böylece tüm faaliyet alanlarında uygulama bütünlüğü sağlanmıştır.

 

ÇALIŞANLARIMIZ AİLEMİZİN BİR ÜYESİDİR

 

İşlerine ve işyerine sahip çıkan her çalışanımızı birer aile üyesi olarak görmekteyiz. Üstlendiği görevi zamanında ve doğru olarak yerine getiren çalışanlarımızın başarımızda büyük katkılarının olduğu gerçeğinin bilinciyle de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.